Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

2978 6b65 500

edgeofsensuality:

More than what we’ve already done.

Those were starting points..

Reposted fromamatore amatore viasabvelqz sabvelqz
ryzyhultaj
6272 eda0 500
Reposted fromcudoku cudoku vialovebooks lovebooks
ryzyhultaj
ryzyhultaj
7647 a201 500
Reposted fromslodziak slodziak viascorpix scorpix
ryzyhultaj
ryzyhultaj
ryzyhultaj
1840 143a
Reposted fromfor-witches for-witches viascorpix scorpix
ryzyhultaj
Reposted frombluuu bluuu
ryzyhultaj
Reposted frombluuu bluuu
ryzyhultaj
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaencoorton encoorton
ryzyhultaj

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaencoorton encoorton
1585 c2c4
Reposted fromhelterskelter helterskelter viaZizyMalone ZizyMalone

April 21 2017

2712 9f2b
Reposted frompdl2h pdl2h viaZizyMalone ZizyMalone
6828 31f2 500
Reposted fromarixatos arixatos viaZizyMalone ZizyMalone
ryzyhultaj
1585 c2c4
Reposted fromhelterskelter helterskelter viascorpix scorpix
9247 9279 500

galeriakrakow:

Sunset chaser.

(via Sunset chaser. - betina_grigore)

Krakow. Poland

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl